Bolnice na kreditnoj infuziji

Bolnice u Republici Srpskoj nastavljaju sa zaduženjima kako bi izmirile svoje poreske i druge obaveze. Za kreditima „teškim“ tri miliona kod komercijalnih banaka posegnuće i zdravstvene ustanove u Istočnom Sarajevu i Nevesinju.

Bolnica Istočno Sarajevo zadužiće se kod „Nove banke“ za 1,2 miliona KM na period od tri godine, sa fiksnom kamatom do 4,7 odsto. Nema grejs perioda otplate, a troškovi obrade kredita iznose 6.000 KM.

Za kreditom u ovoj bolnici posežu kako bi zatvorili postojeći kredit i platili dugove dobavljačima i radnicima, piše CAPITAL.

I Bolnica Nevesinje će se zadužiti kod „Nove banke“, i to za 1,7 miliona KM na osam godina, sa grejs periodom od 12 mjeseci, koji je uključen u period otplate. Platiće i fiksnu kamatnu stopu od 5,9 odsto, te troškove obrade kredita od 8.500 KM.

Namjena kredita je refinansiranje postojećeg dugoročnog kreditnog zaduženja, izmirenje prenesenih obaveza za neplaćene poreze i doprinose prema Poreskoj upravi RS i izmirenje prenesenih obaveza prema radnicima i dobavljačima.

Ova zaduženja aminovala je i Vlada Srpske koja je dala saglasnosti za izdavanje garancija RS za kreditna zaduženja pomenute dvije bolnice.

-Republika Srpska kao davalac garancije bezuslovno garantuje pravovremeno plaćanje svih obaveza prema ugovorima koji će se zaključiti između bolnica Nevesinje i Istočno Sarajevo i izabrane poslovne banke „Nova banka“- navedeno je u odlukama Vlade.

Vlada Republike Srpske i početkom avgusta je dala garancije za zaduženje bolnica u Bijeljini, Foči i Doboju u iznosu od 14 miliona maraka. I te kredite zdravstvene ustanove su planirale da utroše za restrukturiranje postojećeg zaduženja i izmirenje dugova, navodi CAPITAL.

Tada su garancije RS date za zaduženje bolnice “Sveti vračevi” u Bijeljini u iznosu od četiri miliona maraka, te Univerzitetske bolnice Foča i “Sveti apostol Luka” u Doboju u iznosu od po pet miliona maraka.