Zahtjeve o zakupu oglasnog prostora i ostale vidove marketinške saradnje molimo uputite direktno na naš email

marketing@promotim.org

ili na broj telefona 065 443 633.