Vlada će uplatiti minimalne plate za zaposlene u djelatnostima u kojima je obustavljen rad

Ministarka finansija Republike Srpske Zora Vidović rekla je da je Vlada danas donijela prijedloge dvije uredbe sa zakonskom snagom koju će uputiti predsjednici Srpske Željki Cvijanović na usvajanje.

Prvi dio Uredbe odnosi se na odlaganje podnošenja poreskih prijava za sve poreske obaveze po završnom računu do 30. aprila, rekla je ona.

Vidovićeva je navela da se ostale odredbe odnose na događanje plaćanja taksi i poreskih obaveza.

Ona je rekla da je Vlada predložila da se plaćanje prve rate poreza na nepokretnosti odgodi za 30. septembar, a druge za 31. decembra.

Takođe, Vlada će uplatiti iznos minimalne plate i poreze i doprinose za april za zaposlene u djelatnostima u kojima je obustavljen rad.

– U ovoj Uredbi smo regulisali poreze i doprinose na plate za mnoge privredne subjekte. Pored onih koji nisu radili, isplatićemo i minimalnu platu sa porezima i doprinosima za sve one koji su radili otežano, rekla je ona, dodajući da se nada da pojedini privrednici neće zloupotrebljavati ovu situaciju.

Dodaje da će nadležni praviti spiskove svih preduzeća koja nisu radila ili su radila otežano, te da će spiskovi biti dostavljenji Poreskoj upravi.