Studenti zbog zime na online nastavi

 Zbog nemogućnosti nabavke peleta za grijanje, obrazovne ustanove na području Unskosanskog kantona su u sve većem problemu, a Tehnički fakultet u Bihaću je od početka decembra već organizovao online nastavu za svoje studente.

Dekan ovoga fakulteta Atif Hodžić kaže kako su u dva navrata raspisivali javne pozive za nabavku peleta, ali da im se niko od ponuđača nije javio. 

Mi smo zbog toga krenuli s online nastavom, s tim što će se laboratorijska nastava izvoditi u prostorijama fakulteta koje ćemo zagrijavati grijalicama. Odluka o izvođenju nastave važiće do kraja decembra, a nadamo se da ćemo u međuvremenu uspjeti nabaviti pelet, jer imamo kontakte s nekim potencijalnim ponuđačima - kazao je Hodžić. 

Fadil Islamović, rektor Univerziteta u Bihaću, kaže kako su u problemu i drugi fakulteti koji za grijanje koriste pelet, dok su oni koji koriste druge energente uglavnom riješili ovo pitanje.

Ova vrsta problema prisutna je i u srednjim i osnovnim školama na području Unskosanskog kantona, gdje također kubure s problemom nabavke peleta.

Nakon što ga je Ministarstvo obrazovanja USK u proteklom periodu bezuspješno pokušavalo kupiti, promijenjena je odluka o centralizaciji nabavke peleta, te su škole ovlaštene da svaka pojedinačno, za vlastite potrebe, pokrene procedure nabavke. 

Mi smo pokušali nabaviti 672 tone peleta kako bi se omogućilo nesmetano grijanje za ovdašnje obrazovne ustanove, ali se na javne pozive niko nije javio. Moram reći kako smo u ozbiljnom problemu kada je riječ o tržištu energenata, zbog cijena koje se mijenjaju, što stvara velike probleme kada je riječ o javnim nabavkama - istakao je Almin Hopovac, resorni ministar obrazovanja. 

Na tržištu Unskosanskog kantona cijena peleta se trenutno kreće u rasponu od 500 do 800 maraka, ali je problem u tome što ga je još veoma teško nabaviti. Čak i u situacijama kada se postignu takvi ugovori, na isporuku se čeka jako dugo vremena.

Većina škola je u međuvremenu pokrenula procedure nabavke, ali je u ovom trenutku krajnje neizvjesno kada bi im energenti mogli biti isporučeni.

U proteklim godinama, zbog ekonomičnosti i racionalnijeg korištenja ogrjeva, 21 školska ustanova u Unskosanskom kantonu preorijentisala se na korištenje peleta, što se u sadašnjim okolnostima pokazuje kao veliki problem.

nezavisne.com