Produžen rok za prijavu projekata koje će sufinansirati Grad

Rok za dostavljanje prijedloga projekata po osnovu dva javna poziva, a koja su bila prolongirana zbog aktuelne epidemiološke situacije, do ponedjeljka 25. maja, saopšteno je iz Odjeljenja za kulturu, turizam i socijalnu politiku.

Riječ je o javnim pozivima za sufinansiranje projekata iz oblasti kulutrnog i umjetničkog stvaralaštva za 2020. godine i za prijavu projekata udruženja građana za sufinansiranje iz gradskog budžeta.

“Na javni poziv iz kulture, mogu se prijaviti udruženja iz oblasti kulture, sa sjedištem ili organizacionom jedinicom na području grada, ustanove koja obavljaju djelatnost iz oblasti kulture i djeluju na području Banjaluke, a čiji je osnivač Vlada RS i pravna lica čija je osnovna djelatnost filmska produkcija, a koja imaju sjedište ili registrovanu organizacionu jedinicu na području grada i čiji su osnivači državljani RS, sa stalnim mjestom boravka na području Banjaluke. Na javni konkurs ne mogu se prijaviti ustanove kulture čiji je osnivač Grad Banjaluka”, rekao je načelnik tog Odjeljenja Neven Stanić.

Visina sredstava koja se mogu dodjeliti po jednom projektu iznosi do 15.000 KM, a jedan subjekt u kulturi, koji konkuriše, može prijaviti najviše dva projekta.

Kada je riječ o javnom pozivu za prijavu projekata udruženja građana za sufinansiranje iz gradskog budžeta, mogu se prijaviti udruženja građana, registrovana u skladu sa zakonom kod nadležnog suda ili drugog nadležnog organa, a koja imaju sjedište ili registrovanu organizacionu jedinicu na području grada Banjaluka.

Poziv se odnosi na sljedeće oblasti: obezbjeđivanje uslova u zajednici za samostalan život osoba sa invaliditetom; programi podrške osobama treće životne dobi za samostalniji i kvalitetniji život u prirodnom okruženju; prevencija demencije kod osoba treće životne dobi i programi međugeneracijske solidarnosti; razvojni programi za djecu i porodicu u mjesnim zajednicama, s ciljem prevencije društveno neprihvatljivog ponašanja; razvojni programi namjenjeni zdravim životnim stilovima na području emocionalnog razvoja djece predškolskog uzrasta i razvojni programi iz oblasti nenasilne komunikacije i asertivnog ponašanja djece školskog uzrasta.

Projekte treba realizovati na području grada do kraja ove godine, a visina sredstava koja se mogu dodijeliti po projektu iznose od 3.000 do 25.000 KM. Udruženje može prijaviti samo jedan projekat na javni poziv.