NSRS: Serijska proizvodnja jalovih zaključaka o OHR-u

Narodna skupština Republike Srpske u nekoliko navrata je usvajala zaključke u kojima se van snage stavljaju odluke visokog predstavnika u BiH, u kojima se traži „ukidanje međunarodnog protektorata“ i u kojima se konstatuju sve prenesene nadležnosti, ali ovi zaključci nikada nisu dobili na snazi.

Prije deset godina Parlament Srpske je donio nekoliko zaključaka u kojima se, između ostalog, navodi da „dugogodišnja praksa prenosa nadležnosti nije dala pozitivne rezultate“, da je „potrebna transformacija OHR-a“ i zatraženo je od visokog predstavnika „da se odrekne bonskih ovlašćenja“.

Dvije godine kasnije, 2011. godine, NSRS je usvojila slične zaključke nakon rasprave o Informaciji o istraživanju i procesuiranju ratnih zločina i traženju nestalih lica. Među zaključcima je i onaj koji kaže da „za svaki prenos nadležnosti mora da postoji sporazum strana potpisnica Dejtonskog sporazuma“.

Na istoj sjednici usvojen je i zaključak u kojem se konstatuje da je visoki predstavnik zloupotrijebio ovlašćenja da bi nametao zakone, a potom je i zatraženo ukidanje međunarodnog protektorata putem ukidanja institucije Visokog predstavnika. Narodna skupština RS je tada tražila da se razmotre nelegalno nametnuti zakoni visokog predstavnika i da se ustanovi mogućnost osporavanja njihovog pravnog dejstva.

Vukojević: Svrha zaključaka besplatna kampanja

I prije četiri dana NSRS je donijela slične, gotovo identične zaključke u kojima se kaže da će parlament Srpske pokrenuti inicijativu za ukidanje Kancelarije visokog predstavnika.

- Narodna skupština Republike Srpske odbacuje „bonska ovlašćenja“ visokog predstavnika kao potpuno neustavna, nezakonita i nelegitimna, budući da njihova primjena predstavlja flagrantnu povredu ustavno-pravnog ustrojstva BiH i kršenje osnovnih ljudskih prava, kao i međunarodnih instrumenata za njihovu zaštitu - stoji u zaključcima NSRS.

Viši asistent na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci Borislav Vukojević za MojaBanjaluka.info kaže da Narodna skupština Republike Srpske nije mjesto na kojem treba da se donose zaključci koji nemaju nikakvu snagu. Parlament je mjesto u kojem se donose zakoni i odluke koji utiču na građane.

- Ovi „zaključci“ znače samo onima koji su u institucijama, odnosno poslanicima i političarima. Svrha takvih zaključaka je besplatna kampanja - jeftinije je za entitetski novac sazvati posebnu sjednicu nego se baviti pravim političkim marketingom. Zaključak nije odluka, tamo se ne obavezuju na bilo kakvo provođenje, jer da su imali tu namjeru, donijeli bi zakon - istakao je Vukojević.

Popadić: Zaključci služili vladajućoj većini

Novinar Slobodan Popadić smatra da zaključci predstavljaju politički stav Narodne skupštine i iz njih može, ali ne mora, da proisteknu konkretni potezi u vidu zakona ili koraka koje preduzima Vlada RS.

- Do sada se pokazalo da su zaključci služili vladajućoj većini u datom političkom momentu, kao vrsta političkog pritiska ili odgovora prema nekome i uglavnom su vrlo brzo postajali mrtvo slovo na papiru - kaže Popadić.

Budući da je Vlada RS juče već reagovala prema jednom od zaključaka, tako što je zadužila ministarstva da urade analizu prenesenih nadležnosti na BiH, čini se, dodaje Popadić, da će ovaj put zaključci posebne sjednice NSRS imati nešto duži rok trajanja.

- Svakako ne očekujem da će svi da budu realizovani. Na to svakako utiče i politička kriza oko formiranja Savjeta ministara i siguran sam da će brojni zaključci biti brzo zaboravljeni ako SNSD i koalicioni partneti uskoro sjednu u fotelje u Sarajevu. Naravno, većina stavova Narodne skupštine je za pozdraviti, samo je pitanje koliko je sve to realno, naročito ako se ne bude na njima insistiralo - rekao je Popadić.

Mazalica: Nema veze što se isto ponavlja

Poslanik SNSD-a u NSRS Srđan Mazalica smatra da ne postoje problemi da se određeni zaključci nađu nekoliko puta u parlamentu.

- Ako se zaključci ponavljaju, to su politički stavovi i skupština dijelom i služi da ih kroz zaključke iznese - kazao je Mazalica.

Goran Dakić