Novi asfalt u podnožju Starčevice

Na frekventnoj saobraćajnici u podnožju Starčevice, na potezu od kafića „Škorpion“ do ukrštanja sa Istočnim tranzitom, postavljen je novi sloj asfalta, te iscrtane biciklističke trake na kolovozu, radi bezbjednijeg kretanja kretanja biciklista na ovoj dionici.

Dodatni radovi izvršeni su i na ulasku u kružni tok, na način da su postavljeni tzv. uklapajući ivičnjaci.

Iscrtavanjem biciklističkih traka, spojena je biciklistička infrastruktura koja je u prethodnom periodu izgrađena u istočnom dijelu grada

Tagovi: