Tako se to radi: Nastava na srpskom jeziku i u Velikoj Britaniji

Nastava na srpskom jeziku, za djecu srpske dijaspore, biće organizovana i u Velikoj Britaniji od naredne školske godine - 1. septembra.

Administrativne procedure se privode kraju, a već je izabran i nastavnik koji putuje u tu ostrvsku zemlju.

Slavica Jašić iz Sektora za predškolsko i osnovno obrazovanje Ministarstva prosvete Srbije kaže da se već godinu dana radi na organizovanju nastave srpskog jezika u Velikoj Britaniji.

-  Ovo je velika stvar za našu zemlju, s obzirom na to da se posle dvadeset godina ponovo organizuje nastava na srpskom jeziku u Velikoj Britaniji. Tako bismo u narednoj školskoj godini (2019/2020) imali osnovno obrazovanje i vaspitanja na srpskom jeziku u jedanaest zemlja - kaže Jašić.

Veliku pomoć Ministarstvo prosvete ima od Ministarstva spoljnih poslova, kabineta premijerke Vlade Srbije, kao i srpska ambasada u Velikoj Britaniji. 

Cilj osnovnog obrazovanja i vaspitanja u inostranstvu je razvijanje svijesti o sopstvenom nacionalnom i kulturnom identitetu učenjem srpskog jezika i upoznavanjem sa najvrednijim djelima srpske kulturne baštine, kao i podsticanje održavanja trajnih veza s otadžbinom.

Nastavu u jedanaest zemalja realizovaće 53 nastavnika koji su angažovani na godinu dana sa mogućnošću produženja najviše do na četiri godine. 

Dopunska nastava na srpskom jeziku organizuje se Njemačkoj, Švajcarskoj, Italiji, Francuskoj, Grčkoj, Norveškoj, Danskoj, Belgiji, Južnoafričkoj Republici, Finskoj. Austrija, gdje je jaka srpska dijaspora, nema organizovanu dopunsku nastavu na srpskom.

Jašić pojašnjava da se učenje srpskog jezika organizuje na zahtjev roditelja koji treba da se prijave ambasadi da žele da se za njihovu djecu organizuje dopunska nastava.

Konkurs za nastavnike, koji će predavati srpski jezik u inostranstvu, raspisuje se po pravilu svake godine početkom aprila za nove nastavnike, odnosno nove države.

Pravo da se prijave na konkurs imaju nastavnici srpskog jezika, nastavnici razredne nastave, ali i stranog jezika koji već predaju u školama u Srbiji. Nastravnici moraju da znaju jedan sa liste međunarodnih jezika na nivou B1.

Ministarstvo prosvete, ove godine, organizovalo je trodnevno stručno usavršavanje za 53 nastavnika koji će od 1. septembra da predaju srpski jezik u inostranstvu.

Predavači su im bili profesori sa Filološkog fakulteta, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja koji rade program obrazovanja u inostranstvu, predstavnici ministarstva. 

Iskustva sa njima podijelili su i nastavnici koji su se ove godine vratili u Srbiju poslije četiri godine rada sa srpskom djecom u inostranstvu.

- Dopunska nastava na srpskom u inostranstvu je specifična jer se mora prilagoditi deci različitih uzrasta. Grupe se po pravilu formiraju prema uzrastu, mladi (I, II, III razred), srednji (IV,V, VI) i stariji (VII I VIII), ali imamo situacije da grupe obuhvataju učenike od prvog do osmog razreda. tada je potrebno da nastavnik izabere pravi metod rada koji na kraju može da da dobar rezultat - zaključila je Jašić.

Tagovi: