Na prijedlog Vlade, predsjednica Cvijanović donijela je pet uredbi

Na prijedlog Vlade Republike Srpske, a nakon pribavljenog mišljenja predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović donijela je:

1. Uredbu sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2,

2. Uredbu sa zakonskom snagom o oslobađanju plaćanja naknada za priređivanje igara na sreću,

3. Uredbu sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju,

4. Uredbu sa zakonskom snagom o izmjeni i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju,

5. Uredbu sa zakonskom snagom o rokovima i postupanju u upravnim postupcima i drugim postupcima određenim posebnim materijanim propisima za vrijeme vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske.

Navedene uredbe stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srpske.

Donošenju navedenih uredbi, u Palati Republike prethodio je sastanak na kojem su obrazloženje dali predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković i resorni ministri – finasija Zora Vidović, za prostorno uređenje, građavinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić, uprave i lokalne samouprave Lejla Rešić i prosvjete i kulture Natalija Trivić.  

Sastanku su prisustvovali predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i predsjednik skupštinskog Odbora za ustavna pitanja Nedeljko Čubrilović i predsjednik Zakonodavnog odbora u Narodnoj skupštini Republike Srpske Dušica Šojala.