Matični ured: Vjenčano 12 parova

Proteklog vikenda u Banjaluci je vjenačno 12 parova:

Srđan Šebić, elektrotehničar i Jelena Pekez, poslovno-pravni tehničar;

Lazar Zec, mašinski tehničar i Tanja Mirković, mr farmacije;

Damir Vuković, industrijski mehaničar i Kristina Nikolić, farmaceutski tehničar;

Milan Dakić, tehničar i dizajner grafike i Dragana Stanković, frizer;

Nikola Samac, dipl. ekonomista i Mirna Momčičević, mr komunikacija;

Marijo Dunović, ekonomski tehničar i Dalia Trninić, dipl. ekonomista;

Ilija Stojnić, dipl. ekonomista i Tamara Udovčić, dipl. pravnik;

Zoran Tešić, dipl. pravnik i Milica Mlinarević, dipl. pravnik;

Mario Aleksić, poljoprivredni tehničar  i Ljiljana Grbić, frizer;

Dalibor Pelengić, dipl. pravnik za bezbjednost i kriminalistiku i Jovana Udovičić, dipl. hemičar;

Stefan Travar, dipl. ekonomista i Sonja Martinović, dipl. ekonomista;

Dalibor Đukić, dr kompozitor i Dijana Injac, mr farmacije.

Tagovi: