Kraj za banjalučku „ŠUPARU“

Banjalučka srednja škola, poznata kao ŠUP, pod ovim nazivom odlazi u istoriju. Odlukom Vlade Republike Srpske, ova javna ustanova je dobila novo ime, a svi učenici koji, ako u septembru krenu na nastavu, školovanje će nastaviti kao đaci Politehničke škole Banja Luka.

Uprkos tome što je samo riječ o formalnom nazivu dosadašnje Škole učenika u privredi, na ovaj način mijenja se identitet škole čiji je dosadašnji naziv, bio svojevrsna urbana legenda među Banjalučanima koji su je pohađali posljednjih nekoliko decenija. Posljednji put naziv ove javne ustanove je mijenjan ratne 1993. godine.

Međutim, najveći problem ove škole nije mijenjanje imena, nego prostor. ŠUP, sada Politehnička škola, nema fiskulturnu salu za odvijanje nastave fizičkog vaspitanja. 

Prema informacijama o stanju sportskih objekata iz decembra 2017., kada su u pitanju srednje škole u Banjaluci, 11 ima fiskulturnu salu koja zadovoljava uslove za nastavu i trenažni proces, dok četiri srednje škole nemaju nikakav namjenski prostor za održavanje nastave fizičkog vaspitanja. 

Pored Škole učenika u privredi to se odnosi i na Građevinsku, Ugostiteljsko-trgovinsko-turističku i Muzičku školu “Vlado Milošević“. Situacija u toj oblasti nije se bitnije promijenila. Jedini izuzetak je nova sportska dvorana “Centar”, koja je puštena u funkciju u aprilu prošle godine, a u kojoj su prije prije uvođenja vanredne situacije i prekida nastave zbog pandemije, đaci Škole učenika u privredi pohađali časove fizičkog.

Gradska uprava je prethodnih godina često najavljivala da će riješiti problem navedenih srednjoškolskih ustanova, uključujući i novoimenovanu Politehničku školu. Pričalo se i o jednom velikom namjenskom objektu koji bi pod jedan krov stavio sve banjalučke srednje škole koje se trenutno nalaze u neuslovnim objektima koji ne zadovoljavaju uslove za kvalitetno izvođenje nastave.

Višegodišnjom strategijom razvoja grada je predviđeno poboljšanje uslova za odvijanje nastave u srednjim školama, a jedna od mjera je da se do 2022. godine izgrade najmanje dva nova objekta.

Ipak, zbog posljedica pandemija virusa korona, sve je neizvjesno, a najveći problem Gradske uprave trenutno je način izvođenja nastave, jer je do početka školske godine ostalo dvadesetak dana.

MojaBanjaluka.info