I dobojski bilbordi pod istragom

Nisu samo u Banjaluci bilbordi pod sumnjom. Daleko ranije bili su pod istragom i u Doboju.

Istina, u daleko manjem broju od 159 za koje Draško Stanivuković tvrdi da su lažno postavljeni u Banjaluci i da se za njih ne plaća komunalna naknada, čime je budžet oštećen za oko pola miliona KM.

U Doboju se radi o bilbordima koji se nalaze na javnom preduzeću čiji je osnivač i vlasnik Grad, te na gradskim javnim površinama i stubovima javne rasvjete.

Za njih je Republičko javno tužilaštvo prijavu Centra za humanu politiku dostavilo dobojskom Okružnom javnom tužilaštvu još 19. oktobra 2018. godine. Četiri dana kasnije i Policijska uprava Doboj dostavlja prijavu sa zbog ispitivanja sumnji u nezakonito upravljanje javnom imovinom postavljanjem bilborda na području grada te i, takođe izborne, 2016. godine.

Kako se radilo o identičnim prijavama, OJT Doboj je prijave vjerovatno spojilo kao jedan predmet, a tužilačka odluka donesena je u decembru prošle godine.

OJT je obavijestilo Cenatar za humanu politiku da se istraga neće sprovoditi, pa je CHP prošlog mjeseca uputio Republičkom javnom tužilaštvu pritužbu na naredbu OJT u Doboju o nesprovođenju istrage zbog, kako su naveli, neprovjeravanja ključnih navoda iz prijave i drugih činjenica.

„Iz obrazloženja naredbe o neprovođenju istrage vidljivo je da je postojala identična prijava Policijske uprave Doboj, koja našu prijavu čini relevantnijom i osnovanijom, da su lica koja su davala izjave potvrdila da su prostore za reklamiranje davali firmama koje nisu plaćale zakupninu, čime je oštećen gradski budžet, odnosno poreski obveznici – stoji, između ostalog, u pritužbi Republičkom javnom tužilaštvu.

Tužilaštvu se zamjera zato što nije uzelo izjave i dokumentaciju od nadležnih u Direkciji za izgradnju i razvoj grada Doboj kako bi utvrdilo da li je zakupac Investgradnja Doboj redovno plaćala zakupninu od 2011.godine i na koji način je koristila reklamne panoe na stubovima javne rasvjete kada nije postojao zaključen ugovor o zakupu prostora na stubovima javne rasvjete.

Takođe, CHP je konstatovao da je Tužilaštvo potvrdilo da je prostor za postavljanje reklamnih panoa dodijeljen ugovorom drugim pravnim licima, da je za zakup reklamnog prostora plaćana zakupnina, ali je osporio zaključak tužioca da se zakupcima prostora za reklamne panoe oni mogu dodjeljivati sa ili bez naplate zakupnine.

„To su po nama koruptivne i nezakonite radnje, jer neplaćeno ustupanje reklamnog panoa može biti povezano sa tolerisanjem neplaćanja zakupnine i drugim pogodnostima, kao i da neplaćeno ili donirano plakatiranje mora biti prijavljeno CIK i da sve navedeno ne isključuje odgovornost dobojskog gradonačelnika i ostalih drugih prijavljenih u Gradskoj upravi Doboj i javnim preduzećima – pojasnili su iz CHP.

Lj. Đurić

Tagovi: