I doktorske diplome na provjeri u Inspektoratu RS

Ministarstvo za naučno tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS je potvrdilo da su zaprimili prijave dijela nezadovoljnih dobojskih profesora o kriterijima i brzom sticanju viših naučnih zvanja na Saobtaćajnom fakultetu u Doboju i da su ih proslijedili na nadležno postupanje prosvjetnoj inspekciji, te da još nemaju informaciju o izvršenoj inspekcijskoj kontroli.

“U saradnji sa  nadležnim organima kontinuirano djelujemo u borbi protiv negativnih pojava u visokom obrazovanju, odnosno primjenjujemo integrisani pristup djelovanja svih uključenih sektora u procesu reforme visokog obrazovanja  i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja. Sve prijave koje pristignu na adresu ovog Ministarstva uzimaju se u obzir i sa njima se postupa na način da se detektuju eventualne nepravilnosti i djeluje u cilju njihovog otklanjanja, odnosno sankcionisanja”, stoji u odgovoru neformalnoj grupi studenata “STOP neakreditovanim fakultetima - Inicijativa neformalne grupe mladih Republike Srpske” iz ovog ministarstva potpisanog od strane ministra Srđana Rajčevića.

Studenti su pitali ministarstvo da li su upoznati sa informacijama u javnosti o tvrdnjama pojedinih profesora fakulteta u sastavu Univerziteta Istočno Sarajevo o olakom sticanju diploma doktora nauka na toj visokoškolskoj ustanovi u Doboju, kakav je njihov stav po tom pitanju i da li je su preduzimali određene mjere i provjere?

Studenti su tražili i informacije da li je ministarstvo preduzimalo radnje ili intervencije kada je u pitanju prestanak rada Komunikološkog koledža „Kapa Fi“ Banja Luka, kakav je status studenata ukoliko im je prekinuto školovanje stečajem te visokoškolske ustanove i kakav je tretman diploma koje je do sada izdavala ta visokoškolska ustanova?

Iz ministarstva su odgovororili da su još u maju ove godine dobili obavještenje od “Kapa Fi” koledža da su prestali sa radom odlukom osnivača i da je Okružni privredni sud u Banjoj Luci donio rješenje o istovremenom otvaranju i zatvaranju likvidacionog postupka.

Kako navode iz Ministarstva  pomenuta VŠU od akademske 2018/2019. godine u vise navrata je obavještava studente o mogućem prestanku rada i ponudila li im da završe studije na Koledžu ili da se prepišu na drugu VŠU.

Iz Koledža tvrde su da svi studenti završili studij i izdate su im važeće javne isprave i da u akademskoj godini 2020/2021 nije izvođena nastava.

LJ. Đurić