Addiko banka “vođenje” neaktivnog računa naplaćuje 15 maraka mjesečno

Banke u Republici Srpskoj slobodno mogu da utvrđuju visinu provizija u platnom prometu, s obzirom na to da ih zakon u tome ne ograničava. Prema ocjenama klijenata pojedine banke to zloupotrebljavaju, i obračunavaju neopravdano visoke naknade iako računi miruju.

Iz nevladine organizacije Spona ostali su zbunjeni nakon što im je Addiko banka sa njihovog računa u posljednja dva mjeseca “skinula” 30 maraka. Kako kažu, račun je neaktivan već duže vrijeme, pa im je nejasno po kojem osnovu se banka naplatila. Tvrde i kako je sve urađeno bez da su prethodno obavješteni, te da se ranije ništa slično nije dešavalo.

Pojašnjavaju kako im izvještaji dolaze elektronski , zbog čega duži period niko nije išao u banku. Naime, njihovi projekti se finansiraju od grantova prema kojima apliciraju i račun djeluje dok ima sredstava, a onda ide u fazu mirovanja do nekog novog projekta, što je bio slučaj sada.

Iz izvoda koji su dostavili portalu CAPITAL stoji kako je posljednja aktivnost na računu bila još početkom juna prošle godine.

Međutimbanka je skinula novac za vođenje neaktivnog računa. Bili smo šokirani, jer pritom nas nije upoznala sa promjenama tarifa i naknada, a u bazi imaju naš broj telefona, poštansku i elektronsku adresu. Drugo, naš ugovor nema tu stavku, što znači da nam je banka morala ponuditi anekst ugovora”, rekli su za CAPITAL u Sponi.

Dodaju kako je račun otvoren još prije 16 godina, za vrijeme dok je Addiko poslovala kao Hypo banka. Preko tog računa su realizovani brojni projekti, a nije bilo bilo kakvih problema ni nedoumica.

Ovo je klasična pljačka uz podršku nadležne agencije koja ništa ne radi da se to spriječi. Kao udruženje koje se bavi humanitarnim radom i realizuje brojne projekte od koristi za cijelu društvenu zajednicu, ovo vidimo kao svojevrsnu kočnicu. Ako se otimačina nastavi većina nas u Sponi će tražiti koletivnu vizu od bilo koje zemlje koja će nam omogućiti normalne uslove za rad i život”, zaključili su u NVO Spona.

Sa druge strane, iz Addiko banke kažu svoje klijente o bilo kakvim promjenama koje se odnose na izmjene po pitanju naknada, redovno informišu, tako da uvijek imaju sliku o trošku koji će imati za određene servise koje koristi.

Ako je od momenta sklapanja ugovora došlo do izmjene naknade definisane u ugovoru, banka ima obavezu obavještavanja klijenata. Zakonska je obaveza banke da klijenta obavijesti o izmjeni naknade i ostavi mu dovoljno vremena da klijent reaguje prema banci u slučaju neslaganja sa izmijenjenom naknadom, te otkaže uslugu koju koristi, u ovom slučaju račun”, poručuju iz Addiko banke.

Dodaju kako su troškovi za vođenje računa jednaki i za aktivne i neaktivne račune, te obuhvataju trošak tehničkog održavanja računa koji banka plaća dobavljaču bankarske aplikacije, kao i trošak administracije računa u centrali banke.

Ako je za utjehu, jedina dobra stvar za Sponu u vezi sa njihovim računom je to da banka njihov račun neće odvesti u minus, odnosno naknadu će naplaćivati samo dok na računu ima sredstava.

Naime, banka razlikuje da li je klijent imao aktivnosti po računu u mjesecu za koji se naplaćuje naknada ili nije.

Ako nije bilo aktivnosti, a račun salda je 0, naknada se neće naplatiti, odnosno račun neće biti doveden u negativan saldo. U slučaju da je klijent imao transakcije po računu u posmatranom mjesecu, naknada za vođenje računa će se naplatiti bez obzira da li će račun otići u minus, a taj minus će se namiriti po prvom prilivu sredstava.

Iz Agencije za bankarstvo Republike Srpske, a koja kontroliše i nadzire ovu oblast potvrđuju da ne postoji zakon koji je propisao visinu naknada, te da je bankama na volju ostavljeno da ju utvrde.

Zakonskom regulativom nije propisana visina naknada za korištenje usluga platnog prometa. Banke su dužne da učesniku u platnom prometu prije zaključivanja ugovora, stave na raspolaganje, u pisanoj formi ili elektronskom obliku potpune i jasne informacije o svim bitnim uslovima korištenja usluga”, kažu u agenciji.

Pojašnjavaju kako se račun smatra neaktivnim ako u periodu od godinu dana i duže od strane vlasnika nije bilo nikakvih aktivnosti u koje spada i deponovanje i povlačenje sredstava. Bankama koje naplaćuju vođenje neaktivnih računa, preporučuju da to više ne rade.

Preporuka Agencije za bankarstvo Republike Srpske da banka, nakon što se račun proglasi neaktivnim ne naplaćuje naknadu za vođenje istog”, poručili su oni.

CAPITAL

Tagovi: