Građani Srpske u prošloj godini uštedjeli 156 miliona KM

Štednja građana Srpske, uključujući i tekuće račune, na kraju prošle godine iznosila je 3,7 milijardi maraka i veća je za 156 miliona КM u odnosu na kraj 2019. godine. Tom povećanju je doprinijelo povećanje sredstava na tekućim računima, dok je oročena štednja zabilježila pad za jedan odsto.

U izvještaju Agencije za bankarstvo RS o stanju u bankarskom sistemu u prošloj godini navedeno je da je štednja građana zadržala gotovo isti nivo u odnosu na kraj 2019. godine, ali da su iznosi na tekućim računima građana veći za čak 160 miliona КM

„Oročena štednja čini 73,8 odsto ukupne štednje, a štednja po viđenju bez tekućih računa čini 26,2 odsto ukupne štednje građana. Štednja građana po viđenju porasla je za jedan odsto u odnosu na godinu ranije, dok oročena štednja ima pad od jedan odsto, na šta banke moraju obratiti posebnu pažnju pri određivanju kamatnih stopa i upravljanja ročnom usklađenosti aktive i pasive“, navodi se u izvještaju.

Krediti dati građanima lani su imali rast od tri odsto ili 71 milion, dok je štednja građana manja za četiri miliona КM u odnosu na kraj 2019. godine.

Podaci Agencije pokazuju da je oročena štednja pala za 14 miliona КM, dok je štednja po viđenju bez tekućih računa veća za 10 miliona КM.

štednja građana

„Međutim, kada se dodaju tekući računi građana koji su veći za 160 miliona КM ili 16 odsto, vidimo da su ukupni depoziti građana veći za 156 miliona КM ili četiri odsto. Pokrivenost kredita građana sa depozitima građana je 100 odsto“, dodaje se u izvještaju.

Ukoliko se gleda odnos kredita i štednje građana bez tekućih računa, štednja je manja od kredita, što u zadnjih nekoliko godina nije bio slučaj.

„Od 2016. do 2019. godine kretanje štednje, bez uključenih tekućih računa, i kredita datih građanima je bilo približno jednako i krediti građana su gotovo u potpunosti bili pokriveni štednjom građana. Međutim, u prošloj godini krediti dati građanim su rasli, a štednja je ostala na istom nivou, tako da je stopa pokrivenosti kredita štednjom manja za 1,1 odsto u odnosu na kraj 2019. godine, odnosno štednja građana je manja od kredita datih građanima“, navode u Agenciji.

CAPITAL

Tagovi: