CIK BiH izrekao novčane kazne za 53 političke stranke

Centralna izborna komisija BiH je na 48. sjednici održanoj 26.05.2021. godine, na osnovu Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja političkih stranaka za 2018. godinu, zbog kršenja pojedinih odredbi Zakona o finansiranju političkih stranaka i Izbornog zakona BiH, novčano kaznila 53 političke stranke u ukupnom iznosu od 337.150,00 KM.

Danas usvojene odluke o izricanju kazni nisu pravosnažne, protiv istih se može izjaviti žalba Apelacionom odjelu Suda BiH u roku od 15 dana od dana prijema odluke.

Ovdje možete vidjeti pregled političkih stranaka sa iznosom izrečene novčane kazne uz naznačene zakonske odredbe koje su prekršene.