Za kancelariju RS u Sankt Peterburgu 120.000 KM

Predstavništvu Republike Srpske u Rusiji budžet je povećan za 120.000 maraka, a u Srbiji za 40.000 KM, dok su istovremeno smanjena sredstva za osnivanje i rad novih predstavništava.

Vlada Republike Srpske 3. avgusta izmjenila je Odluku o rasporedu sredstava za finasiranje rada predstavništava RS u inostranstvu za 2018. godinu.

Predstavništvima je za ovu godinu prvobitno bilo namjenjeno 4,5 miliona KM iz budžeta Srpske, da bi u junu taj iznos bio povećan na 4,6 miliona KM, odnosno za 100.000 KM na poziciji za osnivanje i rad novih predstavništava.

Avgustovskom odlukom, Vlada nije povećala ukupna izdvajanja, već je smanjila sredstva namjenjena za osnivanje i rad novih predstavništava za 160.000 KM, koja je „prebacila“ predstavništvima u Moskvi i Beogradu.

U Ministarstvu za ekonomske odnose i ekonomsku saradnju RS su rekli da se svake godine u budžetu planira određeni iznos za otvaranje novih predstavništava u slučaju da se pojavi potreba i ekonomski interes za njihovo osnivanje u nekoj od zemalja svijeta, piše CAPITAL.

-S obzirom da smo ušli u drugu polovinu godine, a da nismo ušli u proces osnivanja i otvaranja novih predstavništava, rasporedili smo sredstva onim predstavništvima koja su iskazala potrebu da finansiraju dodatne aktivnosti i projekte- istakli su u Ministarstvu.

Pojasnili su da je iznos od 120.000 KM za predstavništvo u Rusiji namjenjen za plate službenika, namještaj, sanaciju i renoviranje, adaptaciju i opremanje, ali i dalji rad  Kancelarije Republike Srpske u Sankt Peterburgu koja će biti izdvojena organizaciona jedinica predstavništva u Moskvi.

Prostor za tu kancelariju dodijeljen je Srpskoj od strane administracije Sankt Peterburga.

-Iznos od 40.000 KM raspoređen je predstavništvu u Srbiji zbog uvećanja troškova organizacije, pripreme i realizacije manifestacije ,,Dani Republike Srpske u Srbiji”, a koje je nastalo uslijed proširenja programa i sadržaja pomenute manifestacije u više gradova u Srbiji. Finansiranje navedenih aktivnosti predstavništava u Rusiji i Srbiji značajno će doprinijeti boljoj promociji Republike Srpske u zemljama gdje su sjedišta ovih predstavništava- rekli su u Ministarstvu.