Notarske naknade skuplje za nasljednike, jeftinije za socijalu

Naknade notara u Republici Srpskoj za ostavinske postupke biće povećane za 20 odsto, ali je za socijalne kategorije, invalide i porodice poginulih i nestalih boraca predviđeno značajno smanjene notarskih troškova.

Izmjene i dopune Uredbe o određivanju nagrada i naknada notara u RS, koje je Vlada RS donijela krajem jula, stupaju na snagu iduće sedmice.

Pomoćnik ministra pravde RS Jelena Vukadinović rekla je danas za portal CAPITAL  da su olakšice za socijalne kategorije jedna od ključnih novina.

-Ovo je prvi put da se u notarijatu RS uvodi takva mogućnost. Sedam posebno osjetljivih kategorija će, pod određenim uslovima, biti oslobođeno plaćanja 50 odsto nagrade notara- kazala je Vukadinović.

Pravo na oslobađanje plaćanja 50 odsto nagrade notaru, a na osnovu prethodno podnesene dokumentacije kojom dokazuju svoj status, kako je precizirano uredbom, imaće osobe koje se nalaze u stanju socijalne potrebe, a koja su primaoci novčane pomoći, ratni vojni invalidi od prve do četvrte kategorije, članovi porodice poginulih i nestalih boraca RS, žrtve ratne torture.

U ovoj kategoriji su i civilna lica sa invaliditetom koja su korisnici prava na ličnu invalidninu, osobe koje boluju od rijetkih bolesti, djeca bez roditeljskog staranja.

Međutim, ni ove kategorije neće biti oslobođene plaćana polovine naknade u svim slučajevima.

Tako je predviđeno da ovo pravo ne mogu ostvariti ukoliko se radi o poslovima notara u vezi sa privrednim društvima, ustanovama i zadrugama, poslovima i radnjama kojima ove osobe ostvaruju neku imovinsku korist i poslovima i radnjama za koje nije neophodno učešće notara da bi se ostvarilo isto pravno dejstvo.

Vukadinović je istakla da su uredbom predviđene olakšice i za druga pravna i fizička lica, odnosno da je propisana manja naknada notara za sačinjavanje aneksa ugovora, za raskid ugovora, za sačinjavanje isprava van radnog vremena i van kancelarije.

-Sad je propisano isključivo besplatno davanje pravnih savjeta za one pravne poslove za koje notar inače naplaćuje nagradu, tako da se ne može po dva osnova naplaćivati nagrada- naglasila je Vukadinović.

S druge strane, istakla je da prihvaćen i dio zahtjeva notara za povećanje naknade za ostavinske postupke. Ona je podsjetila da su notari tražili da se njihove naknade za sprovođenje ostavinskih postupaka izjednače sa onima koje imaju sudovi, ali da je Ministarstvo prihvatilo da se ta naknada poveća za 20 odsto.

-Zahtjev notara je bio da se naknade za ostavinske postupke izjednače sa sudskim, ali to nije prihvaćeno. Ipak, došlo je do određenog povećanja koje iznosi oko 20 odsto- kazala je Vukadinović.

Ona je istakla da su pregovori oko izmjene uredbe sa notarima vođeni mjesecima te da su na kraju došli do zajedničkih rješenja.

Notarska komora RS ranije je zatražila od Ministarstva pravde RS povećanje naknade za ostavinske postupke, uz obrazloženje da je njihova naknada za ostavinske postupke za 70 odsto niža od sudske tarife.

Predsjednica Notarske komore Slada Ivelić rekla je danas za CAPITAL da su Ministarstvo pravde i Vlada RS ispunili svoju obavezu i preispitali tarifu.

Ona je istakla da je prijedlog Notarske komore bio da se za djecu oboljelu od rijetko i teških bolesti daju posebne olakšice, a da su nakon toga dogovorili i za druga lica uslove po kojima se olakšice u plaćanju nagrade i naknade troškova notarskom usluga mogu koristiti.

-To je novina u odnosu na dosadašnje uredbe. Ostale odredbe uredbe će pokazati kako će se reflektovati na rad i održivost notarskom kancelarija, a pogotovo notarskom kancelarija u manjim gradskim sredinama. Nakon analize ćemo moći dati detaljan komentar vezan za izmjene uredbe u pogledu smanjenja cijene notarskih usluga- rekla je Ivelić.

Kadfa su u pitanju naknade za ostavinske postupke, Ivelić je ranije rekla da notari ne traže povećanje, već samo da se njihove naknade izjednače sa onima koje imaju sudovi. Ona je rekla i da su nasljednici u potpunosti zaštićeni, jer mogu da biraju da li će sud ili notari voditi ostavinske.

Tagovi: