Plastenička proizvodnja – rješenje za promjenjive klimatske uslove

Unazad nekoliko godina svjedoci smo velikih temperaturnih oscilacija tokom godine, neizvjesnih klimatskih uslova tokom proizvodne sezone, ali i pojave sušnijih i sve toplijih ljetnjih mjeseci.

Klimatske promjene zaokupljaju veliku pažnju kako naučnika, tako i proizvođača, kao i kompletne javnosti. S punim pravom, možemo reći, jer su sve veće temperaturne oscilacije, ekstremne temperature i elementarne nepogodne koje značajno utiču na poljoprivrednu proizvodnju, čak do te mjere da mogu predstavljati glavni ograničavajući faktor proizvodnje.

Iz svega navedenog jasno je da je primjena  naučnih i praktičnih rješenja  jedini model koji objezbjeđuje sponu između agroekoloških uslova u proizvodnji povrća u zaštićenom prostoru i organizovanja proizvodnje u uslovima izraženih sušnih perioda bez padavina, kao i jakih zima, mrazeva i niskih temperatura.

Primjena nauke objezbjeđuje optimalnu proizvodnju, odgovarajući kvalitet i predviđen profit.

Uspjeh proizvodnje zavisi prvo od znanja i iskustva - koliko poznajete potrebe svake gajene kulture, odgovore na klimatske promjene i na koji način ćete svesti negativne uticaje na minumum.

Kao jedno od najboljih i tehnološki najefikasnijih riješenja se nameću zaštićeni prostori za poljoprivrednu proizvodnju. Zaštićeni prostori predstavljaju više vrsta objekata različitih po obliku, veličini i nivou opremljenosti, namjenjenih proizvodnji povrća, cveća, jagoda, začinskog i aromatičnog bilja i proizvodnju raznih vrsta sadnog materijala, a sa odgovarajućom opremom i različitih vrsta gljiva, pa čak i uz visoko tehnološku adaptaciju mogu biti pogodni i za uzgoj ribe.

Isplativost uzgoja u zaštićenim prostorima

Zaštićeni prostori su jedan od najrentabilnijih oblika primarne poljoprivredne proizvodnje, posebno pogodan za induvidualna domaćinstva, za postepeno povećanje kapaciteta i nivoa ulaganja, koji na najbolji mogući način povećavaju efikasnost i efektivnost poljoprivredne proizvodnje po jedinici površine.

Nivo opremljenosti plastenika postaje sve bolji, sve više se primjenjuju nova dinamična proizvodna riješenja za povećanje stepena automatizacije proizvodnih procesa u plastenicima, olaksavaju radne operacije i posljedično povećava prinos po jedinici površine.

Međutim, kod organizovanja profesionalne plasteničke proizvodnje nivo ulaganja i investicije su značajni, a proizvodnja zahtjeva svakodnevni nadzor i angažovanost radne snage u praćenju proizvodnje.

Karakteristike naseg podneblja u klimatskom smislu su takve da zahtijevaju od poljoprivrednih proizvođača adaptaciju na izuzetno jake, ili izuzetno blage zime, pojavu ranih mrazeva koje u toku rane jeseni mogu prekinuti proizvodnju pojedinih kultura, posebno povrća.

Takođe, pojava kasnih proljetnih mrazeva, dugotrajni periodi bez padavina, periodi izuzetno visokih tempertaura predstavljaju probleme u proizvodnji za koje treba tražiti odgovarajuća tehnološka rješenja.

Tehnološka unapređenja

Pored gajenja otpornijih sorti, navodnjavanja, adekvatne prihrane i zastite, ulaganje u zaštićene prostore, pogotovo one namijenjene profesionalnoj proizvodnji sa automatizovanim sistemima mjerenja parametara u plastenicima (temperatura, vlaga), mjerenja brzine vjetra i automatizovanim sistemima zastite od visokim temperatura i mrazeva (sistemi duplih folija), zavjesa protiv sunčeve svjetlosti i drugih rješenja mogu biti adekvatan način prilagođavanja proizvodnje novim uslovima.

U prilog tome govori i sve više proizvođača koji se opredjeljuju za ovaj vid proizvodnje i za provođenje tehnoloških unapređenja, što predstavlja pozitivan trend koji može unaprijediti proizvodnju prije svega povrća, rasada, cvijeća, ali i drugih kultura koje su dale izuzetno dobre proizvodne rezultate u zaštićenim prostorima - plastenicima.

Autor: Mirela Zrnić, diplomirani agronom i magistar poslovne ekonomije