Za neispravan proizvod trgovac mora da vrati novac, ako vi to želite

Kupili ste nov proizvod na kojem ste, naknadno, utvrdili nedostatak. Želite svoj novac nazad, a trgovac vam nudi isključivo zamjenu za drugi proizvod.

Skoro da nema kupca koji se nije našao u ovakvoj situaciji i, pod pritiskom trgovca, pristao da uzme zamjenski ili neki drugi proizvod, jer „novac ne vraćaju“.

Ovo je, kako kažu u udruženjima za zaštitu potrošača, jedno od najčešćih kršenja Zakona o zaštiti potrošača, kojim je, između ostalog, definisano da je trgovac, ukoliko se otkrije nedostatak na proizvodu ili usluzi, dužan da “vrati plaćeni iznos i nadoknadi stvarne, razumne troškove vraćanja proizvoda sa nedostatkom ilisnizi cijenu proizvoda”.

Naravno, trgovac, u dogovoru sa kupcem, može i ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku, osim ukoliko to nije moguće ili zamijeniti proizvod sa nedostatkom drugim istovjetnim, novim ispravnim proizvodom.

– Potrošači u Republici Srpskoj su dobro zaštićeni, ako znaju svoja prava, odnosno ako su pročitali Zakon o zaštiti potrošača – poručuju iz udruženja.

Ukoliko se trgovac ogluši na reklamaciju, iz udruženja za zaštitu potrošača savjetuju da se kupci onda obrate Republičkoj tržišnoj inspekciji. Prema ranije objavljenim podacima, Inspekcija je prošle godine zaprimila oko 150 ličnih reklamacija, od čega je više od pola riješeno u korist potrošača na licu mjesta, piše Srpska Cafe.

Knjiga reklamacija

Prvi korak ka ostvarenju svojih prava, potrošač ostvaruje upisom u knjigu reklamacija, koju trgovac mora voditi. Zakonom je definisano da potrošač ima pravo da podnese reklamaciju u pisanom obliku, u slučaju nedostatka na proizvodu ili usluzi, pogrešno zaračunate cijene i drugih nedostataka proizvoda.

Trgovac je dužan da na reklamaciju potrošača odgovori u roku od osam dana od dana njenog prijema. Takođe, trgovac je obavezan da vodi i čuva knjigu reklamacija, najmanje godinu dana po isteku poslovne godine za koju se ona vodi.

Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske, kako je definisano, pravilniko mpropisuje oblik i sadržaj knjige reklamacija, a svi oni koji ne budu vodili ovu knjigu platiće kaznu od 3 000 do 15 000 KM.

Takođe, svaki potrošač ima mogućnost a u slučaju kršenja potrošačkog prava ostvari mogućnost upućivanja prigovora, te na taj način ostvari zaštitu svog prava.

Tagovi: