Otvorena manifestacija "Proljeće u muzeju"

U Muzeju Republike Srpske danas je otvorena manifestacija "Proljeće u muzeju", koja odražava različitost kreativnih mogućnosti učenika i djeluje edukativno u razvijanju svijesti o blagu materijalne i nematerijalne kulture.

Iz Muzeja Republike Srpske saopšteno je da je ova manifestacija otvorena izložbom radova sa nekoliko radionica koje je tokom aprila realizovalo Odjeljenje za obrazovno pedagoški rad Muzeja Srpske za 150 učenika iz 30 osnovnih škola iz Republike Srpske. 

Viši muzejski pedagog Nataša Nogo navela je da su učenici crtali likovne radove o temi "Muzejski eksponat kao inspiracija", sa ciljem razvijanja pozitivnog stava prema estetskim vrijednostima likovnog rada, umjetnosti, muzejskim institucijama i kulturnom nasljeđu. 

"U ambijentu Stalne izložbene postavke Muzeja, učenici biraju eksponate koji ih inspirišu i upravo u pokušaju da reprodukuju ono u šta gledaju, crtajući prizore flore i faune ili preslikavajući istorijske ličnosti sa portreta iz Postavke, oni stupaju pred izazov da izaberu za svoj likovni rad ono o čemu žele više znati", ojasnila je Nogo. 

Ona je dodala da sadržajan i uzbudljiv ambijent Stalne postavke daje učenicima novu percepciju, te misao o tome - šta je znanje, zanat, vještina, te šta je umjetnost a šta stvaranje. 

Prema njenim riječima, cilj i zadatak likovnih radionica i izložbe su podsticanje dječije kreativnosti i razvijanje sposobnosti i vještine u likovnom izražavanju. 

Tradicionalna Manifestacija "Proljeće u muzeju" otvorena je pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, uz podršku Ombudsmana za djecu Republike Srpske. 

(Agencije)