Đokić prekršio niz zakona da Mostarcima namjesti vjetroelektranu „Grebak“

Ministar energetike i rudarstva RS Petar Đokić potpisao je koncesioni ugovor za 65 miliona evra vrijednu vjetroelektranu „Grebak“ u Nevesinju sa gubitaškom firmom „VE Grebak“ iako nijedna institucija RS nije dala saglasnost na Studiju ekonomske opravdanosti, prekoračen je limit instalisane snage koja može da se priključi na mrežu, nisu riješeni imovinski odnosi na zemljištu, a nije precizirano ni koliko bi se vjetroturbina trebalo graditi, otkriva portal CAPITAL.

Upravo je ovaj ugovor, prema informacijama ovog portala, bio razlog zbog kojeg je premijer RS Radovan Višković tražio da Đokić podnese ostavku, jer nije obavijestio Vladu da je Pravobranilaštvo dalo negativno mišljenje na taj ugovor.

CAPITAL saznaje da je prijedlogom ugovora precizirano da je predmet koncesije izgradnja i korištenje vjetroelektrane procijenjene instalisane snage 49,5 MW, dok je preduzeće „VE Grebak“ ponudilo izgradnju 15 vjetroturbina ukupne snage 52/54,6 MW instalisane snage.

Osim ovih, različiti su i podaci u Studiji ekonomske opravdanosti kojom je predviđena gradnja 13 vjetroturbina po četiri MW što iznosi 52 MW instalisane snage.

Takođe, javnim pozivom je bilo predviđeno da će rješavanje imovinsko – pravnih odnosa na lokaciji vjetroelektrane biti obaveza koncesionara, a da će mu se zemljište u svojini RS dodijeliti na korištenje.

Problem je što se u zemljišnjim knjigama nigdje ne spominje RS kao vlasnik spornog zemljišta već i dalje egzistiraju upisi „Državna svojina“, „Državni Erar“, „Javno dobro putevi“.

Studija ekonomske opravdanosti, koju je uz zahtjev dostavio koncesionar, ne sadrži nijedan podatak o nekretninama na kojima je predviđena izgradnja vjetorelektrane.

Takođe, studija ekonomske opravdanosti je urađena na period od 20 do 25 godina, a koncesija se dodjeljuje na 50 godina, što je u suprotnosti sa javnim pozivom.

Srpska snosi troškove

Suprotno javnom pozivu, prijedlogom ugovora je predviđeno i da se RS obavezuje da će eksproprisati nekretnine i dodijeliti ih na korišćenje koncesionaru. Javnim pozivom je propisano da je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na lokaciji vjetroelektrane obaveza koncesionara.

Ovo su samo neki od razloga zbog kojih je Pravobranilaštvo RS dalo negativno mišljenje na prijedlog ugovora za izgradnju i korišćenje VE „Grebak“, a koje nije bilo prepreka ministru Đokiću da polovinom aprila potpiše sporni ugovor.

Ostatak teksta pročitajte na portalu Capital.ba