Konkurs za literarni rad na temu ,,Zdravo tijelo, vedar duh”

Ministarstvo porodice, omladine i sporta, u saradnji sa RPZ-om RS, poziva učenike osnovnih i srednjih škola da učestvuju u obilježavanju “Dječije nedjelje”. Povodom toga raspisan je konkurs za literarni rad na temu “Zdravo tijelo, vedar duh” , putem koga učenici treba da iznesu svoje mišljenje o značaju Konvencije UN-a opravima djeteta.

Ministarstvo porodice omladine i sporta će nagraditi učenike čiji radovi budu proglašeni najboljima, a ocijenjivanje će se vršiti u četiri kategirije, na osnovu uzrasta učenika:

1.kategorija- učenici id prvog do trećeg trazreda

2.kategorija- učenici od četvrtog do šestog razreda

3.kategorija- učenici od sedmog do devetog razreda

4.kategorija- učenici srednjih škola, gimnazije I muzičkih škola.

Tri najbolje ocijenjena rada iz svake kategorije će biti novčano nagrađena I to:

-za prvo mjesto 300KM

-za drugo mjesto 200KM

-za treće mjesto 100 KM

Radove je potrebno poslati do 29.septembra 2020.godine na adresu: Ministarstvo porodice, omladine i sporta, Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luk, sa naznakom za Konkurs ,,Dječija nedjelja”.

Tagovi: