Srpska protiv fonda solidarnosti na nivou BiH

Bosna i Hercegovina neće dobiti Fond solidarnosti za otvaranje novih radnih mjesta.

Takva inicijativa, naime, potekla je od poslanika Nezavisnog bloka u parlamentu BiH Senada Šepića, koji je predložio da Savjet ministara i Parlamentarna skupština BiH najkasnije u roku od dva mjeseca upute prijedlog odluke o osnivanju Fonda solidarnosti za otvaranje novih radnih mjesta u BiH.

Međutim, Šepićev prijedlog nije podržala Republika Srpska, koja smatra da bi to bio prenos nadležnosti u oblasti rada.

"Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS smatra da, prema Ustavu BiH, organi BiH nemaju nadležnost u oblasti rada i zapošljavanja. U skladu sa Ustavom RS, propisano je da Srpska, između ostalog, uređuje i obezbjeđuje radne odnose i zapošljavanje. Imajući u vidu činjenicu da je Republika Srpska nadležna da uređuje oblast rada i zapošljavanja i da je ta oblast u potpunosti uređena, kao i činjenicu da nema ustavnog i pravnog osnova, ocijenjeno je da ne može biti podržana inicijativa za osnivanje Fonda solidarnosti za otvaranje novih radnih mjesta u BiH", stoji u odgovoru na Šepićevo poslaničko pitanje.

S druge strane, Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije BiH dalo je pozitivno mišljenje na ovu inicijativu.

"Podržavamo svaku inicijativu kojom će se poboljšati stanje na tržištu rada, a koja će doprinijeti povećanju stope zaposlenosti u BiH i Federaciji", naveli su u federalnom ministarstvu.

Vlada Brčko distrikta ostala je za sada neutralna po ovom pitanju. Ona je odgodila da se izjasni o ovoj inicijativi dok ne prikupi dodatne informacije.

Srpskainfo

Tagovi: