Mladena Stojanovića 33
Banja Luka
telefon: 051/319-807 mobilni: 065 829 608
email: inventsod@teol.net
Jovana Dučića 74
Banja Luka
telefon: 051/316-542
web sajt: www.birokont.com
email: birokont@blic.net
Mladena Stojanovića 33
Banja Luka
telefon: 051/319-807 mobilni: 065 829 608
email: inventsod@teol.net
Jovana Dučića 74
Banja Luka
telefon: 051/316-542
web sajt: www.birokont.com
email: birokont@blic.net
KNJIGOVODSTVENE AGENCIJE