Kralja Petra I Karadjordjevica 103
Banja Luka
telefon: 051/218-057 mobilni: 065/518-576
email: folklor@teol.net cajavec.folk@blic.net
Kralja Petra I Karadjordjevica 103
Banja Luka
telefon: 051/218-057 mobilni: 065/518-576
email: folklor@teol.net cajavec.folk@blic.net
KULTURNO UMJETNIČKA DRUŠTVA