Desanke Maksimovic 14
Banja Luka
telefon: 065/575-986 mobilni: 065/334-309
email: sreckostanisic@gmail.com
Vladike Platona 6.
Banja Luka
mobilni: 065/672-979
email: atletskiklubbanjaluka@hotmail.com
Starine Novaka 1A
Banja Luka
telefon: 065/768-237
web sajt: www.kkivrbas.com
Užička
Banja Luka
telefon: 065/790-000
Branka Radičevića 3
Banja Luka
telefon: 065/790-000
Jovana Dučića 50
Banja Luka
telefon: 065/310-686
Kralja Petra I Karađorđevića 85a
Banja Luka
mobilni: 065/620-707
email: fitness_universum@yahoo.com
Sime Matavulja 16
Banja Luka
mobilni: 065/220-693
email: skiklubstarcevica@gmail.com
Kralja Petra I Karadjordjevica 103
Banja Luka
telefon: 051/218-057 mobilni: 065/518-576
email: folklor@teol.net cajavec.folk@blic.net
Bulevar Stepe Stepanovića 28
Banja Luka
telefon: 065/790-000
Nenada Kostića
Banja Luka
telefon: 065/790-000
Bulevar Vojvode Živojina Mišiča 10
Banja Luka
telefon: 065/059-700
web sajt: www.gym4life.com
Jovana Dučića 23a
Banja Luka
mobilni: 066 916 061
email: ogi@olympiafitnes.com
Desanke Maksimovic 14
Banja Luka
telefon: 065/575-986 mobilni: 065/334-309
email: sreckostanisic@gmail.com
Sime Matavulja 16
Banja Luka
mobilni: 065/220-693
email: skiklubstarcevica@gmail.com
Vladike Platona 6.
Banja Luka
mobilni: 065/672-979
email: atletskiklubbanjaluka@hotmail.com
Kralja Petra I Karadjordjevica 103
Banja Luka
telefon: 051/218-057 mobilni: 065/518-576
email: folklor@teol.net cajavec.folk@blic.net
Starine Novaka 1A
Banja Luka
telefon: 065/768-237
web sajt: www.kkivrbas.com
Bulevar Stepe Stepanovića 28
Banja Luka
telefon: 065/790-000
Užička
Banja Luka
telefon: 065/790-000
Nenada Kostića
Banja Luka
telefon: 065/790-000
Branka Radičevića 3
Banja Luka
telefon: 065/790-000
Bulevar Vojvode Živojina Mišiča 10
Banja Luka
telefon: 065/059-700
web sajt: www.gym4life.com
Jovana Dučića 50
Banja Luka
telefon: 065/310-686
Jovana Dučića 23a
Banja Luka
mobilni: 066 916 061
email: ogi@olympiafitnes.com
Kralja Petra I Karađorđevića 85a
Banja Luka
mobilni: 065/620-707
email: fitness_universum@yahoo.com