Bulevar vojvode S.Stepanovića 201
Banja Luka
telefon: 051/248-800
Branka Popovića 41k
Banja Luka
telefon: 051/491-151 mobilni: 065/535-161
Bulevar vojvode S.Stepanovića 201
Banja Luka
telefon: 051/248-800
Sanska 6/b
Banja Luka
telefon: 051/281-035
email: timpromet.jorgic@gmail.com
Bulevar vojvode S.Stepanovića 201
Banja Luka
telefon: 051/248-800
Bulevar vojvode S.Stepanovića 201
Banja Luka
telefon: 051/248-800
Branka Popovića 41k
Banja Luka
telefon: 051/491-151 mobilni: 065/535-161
Sanska 6/b
Banja Luka
telefon: 051/281-035
email: timpromet.jorgic@gmail.com
HIDROINŽENJERING