Gavre Vučkovca br. 2
Banja Luka
telefon: 065/443-725 mobilni: 065/666-183
email: vjencanjaamor@gmail.com
Jevrejska bb
Banja Luka
telefon: 051/218-313 mobilni: 066/320-494
email: palomavjencanice@yahoo.com
Gavre Vučkovca br. 2
Banja Luka
telefon: 065/443-725 mobilni: 065/666-183
email: vjencanjaamor@gmail.com
Jevrejska bb
Banja Luka
telefon: 051/218-313 mobilni: 066/320-494
email: palomavjencanice@yahoo.com
SALONI VJENCANICA