Veljka Mlađenovića
Banja Luka
telefon: 051/456-555
Nikole Pašića 60
Banja Luka
telefon: 051/322-082
web sajt: www.inkoprom.com
Veljka Mlađenovića
Banja Luka
telefon: 051/456-555
Nikole Pašića 60
Banja Luka
telefon: 051/322-082
web sajt: www.inkoprom.com
GRAĐEVINSKE FIRME