Ivana Franje Jukića 11
Banja Luka
telefon: 051 491 095 mobilni: 063 / 925 - 098
email: info@linea-oprema.com
Aleja Svetog Save 69
Banja Luka
telefon: 033/75407738 mobilni: 080 02 02 03
web sajt: www.konzum.co.ba
email: shop@velpro.ba
TC Zenit – Vladike Platona 3
Banja Luka
telefon: 051/921-570
email: info@cmega.ba
Ivana Franje Jukića 11
Banja Luka
telefon: 051 491 095 mobilni: 063 / 925 - 098
email: info@linea-oprema.com
TC Zenit – Vladike Platona 3
Banja Luka
telefon: 051/921-570
email: info@cmega.ba
Aleja Svetog Save 69
Banja Luka
telefon: 033/75407738 mobilni: 080 02 02 03
web sajt: www.konzum.co.ba
email: shop@velpro.ba
TRŽNI CENTRI I MARKETI